Week van gebed voor eenheid 2021

Woensdag 20 januari

Onze Vader

Als de leerlingen aan Jezus vragen “leer ons bidden”, geeft hij hen het Onze Vader. Dit is niet alleen een gebed om kant en klaar te bidden, maar ook een model om je gebeden langs vorm te geven.
Bid samen aan de hand van het Onze Vader. Ga de verschillende beden een voor een langs. Spreek als gebedsleider de vetgedrukte zin uit. Vervolgens kunnen de deelnemers een eigen gebed uitspreken dat aansluit op het thema dat is aangekondigd in de bede. Onder iedere bede staat een instructie die ook terug te vinden is in de PowerPoint-presentatie bij deze gebedsbijeenkomst.

 

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden
Eer en aanbid God als Vader en Heilige

 Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde, zoals in de hemel
Bid om de komst van het koninkrijk in specifieke situaties

Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben
Bid voor concrete nood, persoonlijk of voor de kerk/wijk/wereld

 En vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven wie ons iets schuldig waren
Bid om vergeving

(De kans is groot dat mensen dit in stilte willen doen, dat is prima.
Ga dus niet al te snel door naar de volgende bede.)

Breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad
Bid voor situaties waarin je het kwaad aan het werk ziet en bid om redding

Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit. In eeuwigheid.
Aanbid God en eer hem als Koning, om zijn macht en majesteit

Amen.

Schrijf je ook in voor het 24-uurs gebed

Van zondag 17 januari 12.00 uur t/m zondag 24 januari 12.00 uur staat de online gebedsruimte speciaal voor jou gereed. Bid een uur lang (of meerdere) aan de hand van de gebedspunten van anderen, een kaart van de wijk en allerlei werk-/gebedsvormen. Je zult merken dat het uur voorbij vliegt! We hopen dat er ook in onze wijken 24-7 gebeden gaat worden in deze gebedsweek. Teken je nu in op een moment dat het jou past!

Kunnen we voor jou bidden?

Heb je zelf behoefte aan gebed? Een verlangen of misschien een moeilijke situatie in je persoonlijk leven? Ieder gebedspunt is welkom. Als je wilt kun je gewoon anoniem blijven. We bidden er graag voor tijdens de gebedsweek!