Privacy statement

Soms stuur je ons gevoelige informatie, daar gaan we zorgvuldig mee om.

Bij het vrijwilligersinitiatief Bidden voor de buurt vinden we je privacy ertoe doen. We gaan daarom zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Je (eventuele) persoonsgegevens en gebedspunten worden uitsluitend binnen de gebedsgroep gedeeld. Wanneer je dat wilt, kun je ook anoniem je gebedspunt naar ons sturen. Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van: de persoonlijk verstrekte informatie via deze website, zoals gebedspunten, aanmeldingen voor de gebedsgroep, inschrijvingen voor activiteiten en eventuele andere vragen

Verwerking van je gegevens

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan jouw verzoek. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Gegevens verwijderen

Als je graag wilt dat wij je persoonsgegevens verwijderen, kun je ons hiertoe verzoeken. Neem contact op met contact@biddenvoorvathorst.nl

Wij houden echter geen uitgebreide administratie bij van alle contactpersonen. Het gaat slechts om de e-mails en de daarbij meegekomen persoonsgegevens.

Bezoek aan onze website

Bidden voor de buurt gebruikt op haar website geen tracking cookies. Je gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

We doen ons best om onze website zo veilig mogelijk te maken. We verzamelen op onze website nooit financiële gegevens. 

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Bidden voor de buurt,
contact@biddenvoorvathorst.nl

Privacybeleid Bidden voor de buurt. Versie: 19 februari 2019.

Kunnen we voor je bidden?

Heb je een verlangen voor de wijk? Een moeilijke situatie in je persoonlijk leven? Ieder gebedspunt is welkom. Als je wilt kun je gewoon anoniem blijven.